top of page
transform.png
transform.png

TRANSFORMASI

Pelbagai alat dan panduan untuk mengubah PKS dengan mencipta, melaksanakan dan menambah baik perjalanan kemampanan mereka.

Bermula Dengan Tontoni Video Tentang Bahagian Ini

Tonton video pendek tentang bahagian ini dan cara menggunakan sumber yang terdapat dalam bahagian ini. Video ini akan memberi anda gambaran keseluruhan sumber dan alatan untuk anda merancang perjalanan ESG PKS anda.

SUMBER & ALAT

impact_canvas.jpeg

Kanvas Impak Mampan

Kanvas Impak Kemampanan ialah  a alat yang membantu organisasi mengenal pasti dan mengoptimumkan kesan positif dan negatif aktiviti perniagaan masing-masing. Lebih penting lagi, ia memudahkan reka bentuk dan pembangunan model perniagaan yang mampan menggunakan Kanvas Model Perniagaan Mampan.

biz_model_canvas.jpeg

Kanvas Model Perniagaan Mampan

Kanvas model perniagaan ialah alat pengurusan strategik yang menyediakan gambaran visual rancangan perniagaan organisasi anda. Ia ialah dokumen satu halaman yang menggariskan komponen utama perniagaan anda, termasuk cadangan nilainya, segmen pelanggan sasaran, aliran hasil, struktur kos, perkongsian utama dan banyak lagi.

swot.jpeg

Analisis SWOT Kelestarian

Analisis SWOT ialah alat strategik yang digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalaman organisasi anda, serta peluang dan ancaman luarannya. Analisis SWOT Kemampanan, sangat serupa dengan analisis SWOT tradisional, tetapi dengan penekanan khusus pada prestasi kemampanan organisasi anda. 

bottom of page